förhållanden

§ 1 Giltighet gentemot företagare och definition av villkor

(1) Följande allmänna villkor gäller för alla leveranser mellan oss och en konsument i deras version som gäller vid beställningstidpunkten.

En konsument är varje fysisk person som slutar en juridisk transaktion för syften som till stor del inte kan hänföras till deras kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet (§ 13 BGB).

 

§ 2 Upprättande av kontrakt, lagring av kontraktstexten

(1) Följande bestämmelser om ingående av ett kontrakt gäller för beställningar som görs via vår internetbutik https://globalmotoparts.com/

(2) Vid ingående av avtalet träder i


GMP - GlobalMotoParts
Paul Reimann & Niklas Priddat GbR 
Glauer Chaussee 19
14959 Trebbin (OT Glau)

 

om.

(3) Presentationen av varorna i vår Internetbutik representerar inte ett juridiskt bindande kontraktsavtal från vår sida, utan är endast en icke-bindande begäran till konsumenten att beställa varor. Genom att beställa önskad produkt gör konsumenten ett bindande erbjudande om att ingå ett köpavtal.

(4) Vid mottagandet av en order i vår webbshop gäller följande regler: Konsumenten gör ett bindande avtal erbjudande genom att gå igenom vad som föreskrivs i vår webbshop orderförfarandet framgångsrikt.

Denna order omfattar följande steg:

1) Urval av önskade varor
2) Bekräfta genom att klicka på knappen "Lägg till i kundvagnen"
3) Kontrollera detaljerna i varukorgen
4) Aktivering av knappen "till kassan"
5) Registrering i internetbutiken efter registrering och ange registreringsinformation (e-postadress och lösenord).
6) Val av leveransmetod
7) Val av betalningsmetod
8) Kontrollera eller korrigera respektive inmatade data.
9) Bindande sändning av beställningen genom att klicka på knappen "beställa med kostnader" eller "köp"

Konsumenten kan återvända till Internet-webbplatsen innan bindande skickning av ordern genom att trycka på "tillbaka" -knappen i den webbläsare som användes av honom, efter att ha kontrollerat hans data, där kundens data registreras och korrigerar inmatningsfel eller genom att Stäng webbläsaren för att avbryta orderprocessen. Vi bekräftar mottagandet av ordern genast med hjälp av ett automatiskt genererat e-postmeddelande ("orderbekräftelse"). Med detta accepterar vi ditt erbjudande.

(5) Lagring av kontraktstexten för beställningar via vår internetbutik: Vi sparar kontraktstexten och skickar beställningsdata och våra villkor via e-post. Du kan också läsa de allmänna villkoren när som helst https://globalmotoparts.com/policies/terms-of-service ser. Du kan se dina tidigare beställningar i vårt kundområde under "Logga in på kontot" -> "Mina beställningar".

 

§ 3 priser, fraktkostnader, betalning, förfallodag

(1) De angivna priserna inkluderar lagstadgad moms och andra priskomponenter. Dessutom finns det några fraktkostnader.

(2) Konsumenten har möjlighet att betala i förväg, PayPal, kreditkort (Visa, Mastercard, American Express).

(3) Om konsumenten har valt betalning i förväg åtar sig han att betala köpeskillingen omedelbart efter avtalets ingång.

 

§ 4 leverans

(1) Såvida vi inte tydligt har angett annat i produktbeskrivningen, är alla artiklar som vi erbjuder redo att skickas omedelbart. Leveransen sker senast inom fem arbetsdagar. Vid förskottsbetalning börjar leveransperioden dagen efter det att betalningsorder har skickats till banken som är ansvarig för överföringen och, för alla andra betalningsmetoder, dagen efter att avtalet har ingåtts. Om tidsfristen faller på en lördag, söndag eller helgdag på leveransplatsen slutar tidsfristen nästa arbetsdag.

(2) Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av den sålda varan övergår också till köparen endast när föremålet överlämnas till köparen.

 

§ 5 retention av titel

Vi reserverar äganderätten till varorna till full betalning av köpeskillingen.

 

§ 6 Ångerrätt för kunden som konsument:

Verbrauchern Steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche Personen, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können:

 

(1) Avbokningsregler

Du har rätt att dra sig tillbaka inom fjorton dagar utan att ge en anledning detta avtal.

Avbeställningsperioden är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du namngivits, som inte är transportören, tog besittningen av varorna.

För att utöva din ångerrätt måste du kontakta oss

GMP - GlobalMotoParts

Paul Reimann & Niklas Priddat GbR 
Glauer Chaussee 19
14959 Trebbin (OT Glau)

E-post: support@globalmotoparts.com 

med ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post) om ditt beslut att dra sig ur detta kontrakt. Du kan använda det bifogade formuläret för uttag av modell, vilket inte krävs.

(2) Konsekvenser av avbokningen

Om du drar dig ur detta avtal har vi valt alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveransavgifter (med undantag för de extra kostnader som uppstår genom att du väljer en annan leveransmetod än den mest fördelaktiga standardleveransen vi erbjuder måste återbetala omedelbart och senast inom fjorton dagar efter det att meddelandet om din återkallelse av detta avtal har nått oss. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat avtalats med dig; I inga fall debiteras du för dessa återbetalningsavgifter.

Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått varan tillbaka eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varan, beroende på vilket som är tidigare.

Du måste returnera varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från det datum då du informerar oss om annullering av detta kontrakt. Tidsfristen uppfylls om du skickar varorna före utgången av perioden på fjorton dagar.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Slut på återkallande

 (3) uttagsformulär

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann Fullen Sie bitte dieses Formular aus und Senden Sie es Zurück.)

till:


GMP - GlobalMotoParts
Paul Reimann & Niklas Priddat GbR 
Glauer Chaussee 19

Varumottagningsgrind C
14959 Trebbin (OT Glau)

E-post: support@globalmotoparts.com 

Jag / vi (*) häver härmed det avtal som ingåtts av mig / oss (*) för inköp av följande varor (*) / tillhandahållande av följande tjänst (*):

_____________________________________________________

Beställd på (*) / mottagen den (*)

__________________

Namn på konsumenten (erna)

_____________________________________________________

Adress (er) för konsumenten

_____________________________________________________

Konsumentens underskrift (endast när den anmälts på papper)

__________________

datum

__________________

(*) Unzutreffendes streichen.

  

§ 7 garanti

(1) De lagstadgade garantibestämmelserna gäller. Du får 1 års lagstadgad garanti på begagnade reservdelar. Du får två års laglig garanti för nya reservdelar.

(2) Garanti för delar av begagnade fordon kan endast tas över av en specialistverkstad om den är korrekt installerad. 

(3) Ingen garanti kan ges för normalt slitage på fordonsreservdelar, eftersom det ligger i sakens natur att de försämras.

 

§ 8 kontraktsspråk

Kontraktsspråket är endast tyska.