avbokning

Om du är konsument har du en ångerrätt enligt följande bestämmelser. En konsument är varje fysisk person som slutar en juridisk transaktion för syften som främst varken är deras kommersiella eller sin oberoende yrkesverksamhet.
 
tillbakadragande
 
Du har rätt att säga upp detta kontrakt inom fjorton dagar utan att ange någon anledning. Avbeställningsperioden är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du namngivits, som inte är transportören, tog besittningen av varorna.
För att utöva din ångerrätt måste du kontakta
 
GMP - GlobalMotoParts
Paul Reimann & Niklas Priddat GbR 
Glauer Chaussee 19
14959 Trebbin (OT Glau)
 
Telefon: 0049 (0) 33731 289 036
E-post: support@globalmotoparts.com

 

med ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post) om ditt beslut att dra sig ur detta kontrakt. Du kan använda det bifogade formuläret för uttag av modell, vilket inte krävs.

För att möta den deadline indragning, är det tillräckligt att du skickar in ditt meddelande om ångerrätt innan ångerfristen.
 
Folgen des Widerrufs
 
Om du säger upp det här kontraktet har jag gjort alla betalningar som jag har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som följer av det faktum att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som erbjuds av mig måste återbetala omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då jag fick meddelandet om din uppsägning av detta kontrakt. För denna återbetalning använder jag samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning. Jag kan vägra återbetalningen tills jag har fått varorna tillbaka eller tills du har lagt fram bevis för att du har returnerat varorna, beroende på vad som är tidigare.
Du måste skicka tillbaka eller överlämna varorna till mig omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från den dag då du informerar oss om annullering av detta kontrakt. Tidsfristen uppfylls om du skickar ut varorna innan perioden på fjorton dagar har löpt ut. Du bär de direkta kostnaderna för att returnera varorna.
Du behöver bara betala för värdeminskning av varorna, där värdeminskning beror på en nödvändig för att förvissa sig, egenskaper och funktion godshantering.
 
Muster-Widerrufsformular
 
Om du vill säga upp kontraktet, fyll i detta formulär och skicka det tillbaka till:
 
GMP - GlobalMotoParts
Paul Reimann & Niklas Priddat GbR 
Glauer Chaussee 19
Varumottagningsgrind C
14959 Trebbin (OT Glau)
 
eller via e-post till:
 
support@globalmotoparts.com 
 
Jag / vi (*) avbryter härmed det avtal som ingåtts med mig / oss (*) för köp av följande varor (*) / tillhandahållandet av följande tjänst (*)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
 
Beställd på (*): _______________ mottagen den (*): ______________
 
Konsumentens namn: __________________________________________
 
Konsumentens / adressernas adress: __________________________________________
 
_____________________________
Konsumentens underskrift (endast när den anmälts på papper)
 
Datum: __________________
______________
(*) Unzutreffendes streichen.